Crossover Music Foundation Logo - TH & E
Asset 2@4x.png
Asset 1@4x.png

สนับสนุน ส่งเสริม สงเคราะห์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการ
พัฒนาด้านดนตรี
และใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ในการสร้างสรรค์สังคม

Asset 13@4x.png
เรารวบรวมอาสาสมัครศิลปิน นักดนตรี โปรดิวเซอร์
นักแต่งเพลงในการสร้างเสียงเพลงที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นอิทธิพลด้านบวกและแรงบันดาลใจให้กับ
คนในสังคม ด้วยความเชื่อที่ว่า เสียงเพลงคือสื่อ
ที่ทรงพลังในการให้ความรัก ความหวัง และกำลังใจ
Asset 4@4x.png
Asset 5@4x.png
ห้องเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ การทำงานดนตรีจากมืออาชีพ
ผ่านห้องเรียน ห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีที่มีอุปกรณ์ได้มาตรฐาน
เพื่อเสริมสร้างให้งานอดิเรก กลายเป็นงานอาชีพที่เลี้ยงตัวได้
Asset 8@4x.png
Asset 7@4x.png
ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงในการ
ผลิตสื่อเพื่อเข้าถึงผู้คนที่อ่อนล้า
หมดกำลังใจ มีภาวะป่วยซึมเศร้า
เพื่อเป็นเพื่อนเดินเคียงข้างในการ
ก้าวผ่านข้ามวิกฤตในชีวิต
โดยมีกับอาสาสมัครและทีมแพทย์
ร่วมสนับสนุน

โปรเจกต์แรกได้ร่วมมือกับ
คุณบอย โกสิยพงษ์ กับอัลบั้ม
“ในวันที่ชีวิตเป็นเรื่องยาก”
บทเพลงที่เขียนจาก
ประสบการณ์จริงของ
คุณบอยในการเผชิญกับภาวะ
ซึมเศร้าในช่วงหนึ่งในชีวิต
Asset 6@4x.png
Asset 9@4x.png
Asset 10@4x.png
Asset 11@4x.png

เราจัดการอบรมสำหรับอาสาสมัคร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ให้คำปรึกษากับเยาวชน ในโครงการ
RES+

ที่อยู่:
เลขที่ 274 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500